Annonse


Kommuner uten år 2000-strategi

Bladet Kommunal Rapport, som er Kommunenes Sentralforbunds organ, har foretatt en grundig undersøkelse blant IT-sjefene i kommune-Norge om hvordan de jobber med år 2000-problematikken.

Stoler på leverandører
Undersøkelsen viser at bare 33 prosent har lagt edb-planer for årtusenskiftet. 77 prosent av kommunene har ingen egen IT-plan for problematikken.

De som bruker IBM som leverandør, hevder at leverandøren har lovt å ordne opp.

Mangler kompetanse
Noen IT-sjefer hevder at den programvaren de bruker allerede har innebygd løsninger for denne problematikken.

Andre uttaler at IT-avdelingene i små kommuner ikke har kompetanse til å løse slike problemer alene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse