Annonse


Kjøper svensk telefoniselskap

– Et veldig interessant selskap og med meget interessante produkter. De her nettopp bestilt et bestillings og betalingssystem som gir sikkerhet ved betaling. Det er stor interesse for TeleTalks spesifikke løsning for å bestille billetter over telefon, sier finans- og investeringsdirektør Kjell Simonsen i IndustriInvestor til Dagens Telecom.

Bilettbestilling
TeleTalk har en driftsenhet i Stockholm som server hele Norden. Foreløpig finnes det salgsselskaper i Sverige og Norge. Blant kundene er Dramaten, Microsoft, Globen, Det Kongelige Slott, Svenska Turistforeningen, Stockholm Information Service, Malmø Varme m.fl.

IndustriInvestor kjøper 44,9 prosent av TeleTalk for til sammen 6,8 millioner norske kroner. Selskapet har også muligheten til senere å kjøpe 6,1 prosent av aksjene til en resultatavhengig pris.

Teletjenester
TeleTalk har utviklet en programvare som på en enkel måte er i stand til å skreddersy verdiøkende tjenester (VØT), i telefonnettet og på Internett, for bedrifter og organisasjoner som trenger avanserte teletjenester for markedsføring, informasjon og kundetjeneste.

Annonse
Tjenestene er tilgjengelig via abonnement. TeleTalk lanserte nylig sitt bestillings- og betalingssystem. Problemet rundt sikkerhet ved betaling er løst, melder selskapet, og det har medført stor interesse for TeleTalk’s løsning.

ElTele
TeleTalk har i Norge nylig inngått en samarbeidsavtale med ElTele Øst A/S (tidligere Oslo Energi Tele) om salg av TeleTalk’s produkter og tjenester mot ElTeles satsningsområder.

TeleTalk omsatte i 1996 for 10 millioner svenske kroner. IndustriInvestor antar at TeleTalk vil få en betydelig vekst fremover.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse