deskill.

Annonse


IT-frierferd til Kina

deskill.Det enorme kinesiske markedet er fristende for norske IT-bedrifter. Derfor deltar mange IT-bedrifter i næringslivsdelegasjonen som følger kongeparet på deres Kina-besøk som pågår til den 30. oktober.

Deltakere
Mer enn 50 bedrifter er med i delegasjonen. Selv om de fleste deltakerne opererer innen shipping, deltar også mange IT-bedrifter, får Dagens Telecom opplyst fra Norges Eksportråd.

Blant bedriftene i IT-bransjen som satser på gjennomslag på det kinesiske markedet er Norconsult – Teleplan med velkjente Rolf Skår i spissen. Andre deltakere er Nera, Ericsson og Navia Aviation.

Stort marked
Asia, og Kina spesielt, ses på som et av de mest lovende telekom-markedene fremover. Totalt venter International Telecommunication Union (ITU) en investering på telekom-utstyr i Asia på omlag 200 milliarder i de nærmeste årene.

Det er forventet at Kina, med en befolkning på 1.2 milliarder, tar store deler av disse investeringene. Infrastrukturen, spesielt innen telekommunikasjon er dårlig utbygd. I 1994 fantes det bare 20 millioner telefoner i Kina.