Annonse


HP og Microsoft sammen om tele

SS7 – Signaling System 7 – er selve limet i telenettet: Det er dette som styrer hvordan telesvitsjene snakker med hverandre. Datamaskiner som kobles opp mot svitsjene bør også forstå SS7, og hittil har slike datamaskiner helst kjørt Unix.

Ønsker innpass
Nå ønsker Microsoft å skaffe NT innpass i dette markedet, og har alliert seg med HP for å få dette til. Sammen skal de to selskapene utvikle SS7-baserte data- og stemmeapplikasjoner som i følge planene skal kunne kommersialiseres neste år.

Svitsjer og samarbeidende maskiner
Det er ikke meningen at NT-baserte maskiner skal tre inn i rollen som telekom-svitsjer. Men maskiner som samarbeider med slike svitsjer trenger også SS7, inkludert servere for grønne numre, kredittkort-samtaler og database-samarbeid (CIT: Computer Integradet Telephony.)

Erfaren
Hewlett-Packard er allerede en erfaren SS7-utvikler og tilbyr i dag sine OpenCall SS7-produkter på Unix. NT har imidlertid ikke hatt støtte for SS7, selv om Microsoft tidligere har inngått utviklingsavtale om SS7 for NT med blant andre tyske Siemens.

Da Microsoft tidligere i år annonserte første skritt i sin telekom-strategi, var samarbeidsavtaler en del av opplegget. Men heller ikke Microsoft tror at Unix uten videre vil forsvinne fra telemarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse