Annonse


80 vil kjøpe Telenorbygg

– Interessen har vært enorm. To dager etter at de fire bygningene ble annonsert for salg, har 80 interessenter meldt seg, sier daglig leder Rossy Addington hos DnB Næringsmegling i Bergen.

Lokal tilhørighet
Storparten av de potensielle kjøperne har tilhørighet i Bergen, og må forventes å ha langsiktige interesser.

Hvilke bransjer de driver med, og hvilke aktiviteter Bergenserne kan forvente seg i framtiden, blant annet i den ærverdige gamle Telegrafbygningen midt i byens sentrum, vil Addington imidlertid ikke si noe om.

Telegrafbygningen
Det er særlig salget av Telegrafbygningen midt i Bergen sentrum som vekker interesse. Bygningen er en arkitektonisk perle, og er eksteriørmessig en av de best bevarte Jugend-bygningene i byen. Kjøperne vil også kunne glede seg over en unik freskohall som bare Den norske Bank kan oppvise maken til.

Annonse
Står på verneplanen
Telegrafbygningen har forlengst fått plass på Verneplanen til Norsk Telemuseum. Utover det eksteriørmessige vil Verneplanen imidlertid ikke legge noen sterke begrensninger på kjøpernes bruk, mener Addington.

Store gulvflater
Gulvflaten i de fire bygningene tilsier at kjøperne vil være bedrifter med stort plassbehov, eventuelt selskaper med planer om utleievirksomhet.

Foruten Telegrafbygningen på vel 7.200 kvadratmeter, er det nærmere 10.000 kvadratmeter store kombinerte kontor og lagerbygget i Conrad Mohrsvei til salgs.

Huset i Markeveien er «bare» 6.800 kvadratmeter. Sammenligner vi med Heggebakken, med sine knappe 2.400 kvadratmeter, er det likevel svært så rommelig.

8.000 per kvadratmeter?
DnB Næringsmegling ser fram til heftige budrunder. Meglerforetaket går imidlertid ikke ut med noen prisantydning. Det ville være å dempe forventningene, sier Addington.

Salg av næringseiendommer i Bergen sentrum oppnår i dag typisk 8.000 – 10.000 kroner per kvadratmeter, noe som skulle tilsi at Telenor vil være sikret en startkapital på godt over 200 millioner kroner til nybygget på Kokstad.

Ikke generelt prisnivå
– Det spesielle med disse bygningene, både når det gjelder størrelse og beliggenhet, tilsier at vi ikke uten videre kan overføre det generelle prisnivået i byen til også å gjelder disse bygningene, sier Addington.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse