Annonse


Telefonavhengig GSM-stråling

Av de telefonene som er testet viser det seg at Hagenuk Global Handy, Motorola Star Tac og Sony CM-DX1000 gir minst strålingsmengde til hjernen.

Store forskjeller
Strålingsmengden måles i SAR (Specific Absorption Rate), som viser hvor mye energi som oppfanges i et gram hjernemasse. Telefonen som stråler minst har en SAR-verdi på 0,28 mens telefonen med høyest stråling gir en SAR-verdi på 1,32.

Dette gir over 1 SAR i forskjell mellom GSM telefonene som stråler minst og mest. De tre telefonene som gir størst stråling er Bosch M-Com 906, Ascom Axento og Philips Diga, skriver Svenske Aftonbladet.

For sikkerhet skyld
Dagens Telecom tok opp mobilstråling og eventuelle farer ved dette i sommer. Det er gjort en rekke undersøkelser om radiofrekvent stråling kan være kreftfremkallende, men forskerne er så langt svært uenige.

Annonse


Siden rapportene er motstridende bør vi kanskje ta forholdsregler for sikkerhet skyld? Aftonbladet gir følgende tips for å beskytte seg mot stråling fra mobiltelefonen:

  • Ta færre og kortere samtaler
  • Ikke heng mobiltelefonen i beltet
  • Trekk alltid ut antennen når du prater i mobiltelefonen
  • Ikke legg telefonen i barnevognen hos barnet
  • Vær aktsom hvis du har pacemaker