Annonse


Nye regler mot nettporno?

– Noe av det viktigste for at politiet skal kunne oppspore barneporno, er at de får lov til å bruke utradisjonelle etterforskningsmetoder. Dette innebærer infiltrasjon og provokasjon, sier Jeanette Aasli i Redd Barna til Dagens Telecom.

Høringsfrist i november
Seksualovbruddsutvalget går i sin utredning inn for høyere strafferammer for barneporno, og setter dette som en betingelse for at man kan gå inn på såkalt utradisjonelle metoder. Utredningen fra utvalget er nå ute til høring.

– Jeg håper jo det blir et gjennombrudd både for økte strafferammer for barneporno, og at Kripos får flere stillinger til å jobbe med slike saker, sier Jeanette Aasli.