Annonse


Internett-reklamen ekspoderer

Mens nettreklamen i år nærmer seg 55 millioner kroner, regner BI-forskerne med at de vil stige til nærmere 900 millioner kroner innen år 2003.

Kvalifiserte spådommer
– Våre estimater er lavere enn de fleste andre. Enkelte aktører kan ha egeninteresse av å operere med høyest mulige estimater, samtidig som mange undervurderer tregheten i systemet, sier daglig leder Anders Brun ved Senter for medieøkonomi. Han understreker at det er snakk om kvalifiserte spådommer.

Han mener de fleste publiserte estimatene tar for lite hensyn til de forskjellige variablene som påvirker inntektsutviklingen, og derfor er bygd på sviktende grunnlag.

Tar av år 2000
– Vi tror Internett-reklamen vil ta av rundt årtusenskiftet. Da vil teknologien og betalingssystemene (SET) være på plass, tilgjengeligheten være stor, samtidig som bruken av Internett som mediakanal vil ha slått gjennom, sier Brun til Dagens Telecom.

Annonse
Brun legger stor vekt på den psykologiske treghet som ligger i den menneskelige natur, og hvor en rekke barrierer må brytes før folk i alminnelighet tar i bruk systemet. Bruken av Internett må opp på et helt annen nivå enn i dag, før dette kan bli et stort reklamemedium. mener han.

Analyser
Estimatene er gjort ut fra grundige makroøkonomiske analyser, samt beregninger av tilbud og etterspørsel. I tillegg har BI-forskerne gjennomgått en rekke publiserte estimater over forventede reklameinntekter, hovedsakelig fra nordiske land, samt Storbritannia og USA.

– Vi har funnet et sprik i utviklingen av reklameinntekter på opp mot 100 prosent til 115 prosent mellom ulike estimater, sier Brun. Bare i Norge er det fremsatt estimater opp mot 100 millioner kroner i reklameinntekter i 1997, mens Brun mener det virkelige tallet vil havne på nærmere 55 millioner kroner.

Mønster
Foruten i Norge, har forskerne beregnet utviklingen av reklameinntekter på Internett i Sverige og Danmark. Utviklingen følger samme mønster som i Norge, men inntektene blir høyere i Sverige, mens de blir noe lavere i Danmark. I Sverige vil omsetningen øke fra rundt 90 millioner kroner i år, til nærmere 1,3 milliarder i år 2003. I Danmark vil den i samme tidsrom øke fra rundt 30 millioner til nærmere 700 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse