deskill.

Annonse


GSM er dyrest i Norge

deskill.Telecom Revy har sammenlignet årskostnaden hos syv Skandinaviske GSM-operatører med en
samtaletid på 5 minutter daglig inklusive månedsavgift og innmeldingsavgift.

Store forskjeller
Telenor Mobils fritidsabonnenter betaler 11.015 kroner årlig hvis de drister seg til å ringe på dagtid. Våre danske naboer hos Tele Danmark slipper unna med 7.523 kroner i året.

Sammenligningen viser at det er store forskjeller på prisene, til tross for at det er konkurranse innen GSM både i Norge, Sverige og Danmark. Danske forbrukere har hittil tjent mest på konkurransen i mobilmarkedet.

Halv pris
På kveld og natt får danskene ringe for bare 37 øre per minutt, noe som gir en årskostnad på 2.473 kroner. Men dette tilbudet varer bare frem til desember, da går minuttprisen opp til 74 øre igjen.

Annonse
Dette er allikevel under halve prisen av det norske fritidsabonnenter må betale per minutt på samtaler utenom dagtid: 1,98 kroner både hos NetCom og Telenor Mobil.

Mindre forskjell
Vanlige basisabonnement for privatkunder har lavere priser på dagtid, og her det ikke like store forskjeller. Her er norske NetCom billigst med en årskostnad på 5.552 kroner uansett når på døgnet du ringer.

Tele Danmark tar 5.561 kroner for å ringe på dagtid med samme type abonnement, mens Telenor Mobil ligger like bak med 5.612 kroner. De danske og svenske operatørene har differensierte priser som også her gjør det billigere å ringe kveld og natt.

Sjekk ut prisene:
Oversikten viser hva det koster for private GSM abonnenter å ringe i de Skandinaviske landene. Vi har regnet ut årskostnad for å ringe fem minutter per dag innenlands fra GSM til fastnett.

I årskostnaden er også innmeldingsavgift og månedsavgift tatt med. Helgerabatter er også innregnet i prisene som er inkludert landenes merverdiavgift og oppgitt i norske kroner.

Fritidsabonnement

Tele Danmark, Danmark
Dag: 7.523 kroner
Kveld: 2.473 kroner
Natt: 2.473 kroner

Tilknytningsavgift: 742 kroner
Månedsavgift: 88 kroner
Minuttpris: 4,24 kroner (08 – 17)
0,37 kroner (17 – 08)

Sonofon, Danmark
Dag: 7.680 kroner
Kveld: 3.113 kroner
Natt: 3.113 kroner

Tilknytningsavgift: 742 kroner
Månedsavgift: 85 kroner
Minuttpris: 4,24 kroner (08 – 17)
0,74 kroner (17 – 08)

Comviq, Sverige
Dag: 9.226 kroner
Kveld: 4.972 kroner
Natt: 3.165 kroner

Tilknytningsavgift: 185 kroner
Månedsavgift: 116 kroner
Minuttpris: 5,12 kroner (07 – 19)
1,86 kroner (19 – 01)
0,87 kroner (01 – 07)

Europolitan, Sverige
Dag: 9.929 kroner
Kveld: 5.075 kroner
Natt: 5.075 kroner

Tilknytningsavgift: Ingen
Månedsavgift: 140 kroner
(inkl. tellerskritt for samme sum)
Minuttpris: 5,58 kroner (07 – 19)
1,86 kroner (19 – 07)

Telia, Sverige
Dag: 9.929 kroner
Kveld: 5.075 kroner
Natt: 5.075 kroner

Tilknytningsavgift: Ingen
Månedsavgift: 140 kroner
(inkl. tellerskritt for samme sum)
Minuttpris: 5,58 kroner (08 – 18)
1,86 kroner (18 – 08)

NetCom, Norge
Dag 10.952 kroner
Kveld 4.414 kroner
Natt 4.414 kroner

Tilknytningsavgift: 200 kroner
Månedsavgift: 50 kroner
Minuttpris: 6,99 kroner (07 – 18)
1,98 kroner (18 – 07)

Telenor Mobil, Norge
Dag: 11.015 kroner
Kveld: 4.464 kroner
Natt: 4.464 kroner

Tilknytningsavgift: 250 kroner
Månedsavgift: 50 kroner
Minuttpris: 7 kroner (07 – 18)
1,98 kroner (18 – 07)

Standardabonnement for privatkunder
(Telia i Sverige har ikke denne typen abonnement)

NetCom, Norge
Dag: 5.552 kroner
Kveld: 5.552 kroner
Natt: 5.552 kroner

Tilknytningsavgift: 150 kroner
Månedsavgift: 149 kroner
Minuttpris: 1,98 kroner (hele døgnet)

Telenor Mobil, Norge
Dag: 5.612 kroner
Kveld: 5.612 kroner
Natt: 5.612 kroner

Tilknytningsavgift: 150 kroner
Månedsavgift: 154 kroner
Minuttpris: 1,98 kroner (hele døgnet)

Tele Danmark, Danmark
Dag: 5.561 kroner
Kveld: 3.824 kroner
Natt: 3.824 kroner

Tilknytningsavgift: 742 kroner
Månedsavgift: 88 kroner
Minuttpris: 2,22 kroner (08 – 19.30)
1,11 kroner (19.30 – 08)

Sonofon, Danmark
Dag: 5.984 kroner
Kveld: 4.043 kroner
Natt: 4.043 kroner

Tilknytningsavgift: 742 kroner
Månedsavgift: 85 kroner
Minuttpris: 2,49 kroner (08 – 19.30)
1,25 kroner (19.30 – 08)

Europolian, Sverige
Dag: 7.206 kroner
Kveld: 5.629 kroner
Natt: 3.532 kroner

Tilknytningsavgift: 326 kroner
Månedsavgift: 110 kroner
Minuttpris: 3,38 kroner (07 – 19)
2,21 kroner (19 – 01)
1,05 kroner (01 – 07)

Comviq, Sverige
Dag: 7.349 kroner
Kveld: 5.496 kroner
Natt: 3.579 kroner

Tilknytningsavgift: 343 kroner
Månedsavgift: 110 kroner
Minuttpris: 3,26 kroner (07 – 19)
2,10 kroner (19 – 01)
1,05 kroner (01 – 07)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse