Annonse


Ny Lotus

Lotus har lenge webbifisert Notes og Domino, og mange kjente Web-publikasjoner er bygget på Domino. Men likevel har man hittil savnet den totale integrasjonen mellom Notes/Domino og WWW.

Integrert
Dette er nå langt på vei fikset på i versjon 4.6. Nå er Internett-klienten en integrert del av det hele og den nye e-post-løsningen gjør det mulig å utvikle samarbeidsprosjekter og basere arbeidsgrupper på et Web-grensesnitt.

Portfolios
Sett fra brukerens synspunkt er nok Portfolios den viktigste nyheten: I prinsippet handler det om en ny arbeidsmodell for å styre daglige gjøremål og for å bruke en Web-baset løsning til å styre e-post, kalender, to-do-lister og kontakter.

I tillegg har Lotus basert seg på Microsofts Internet Explorer, slik at man kan bevege seg ut på nettet direkte fra IE 3.0 eller 4.0, og man kan dele eller registrere web-sider fra Notes.

Annonse
Domino eller bare Domino Mail?
På Domino-siden får bedriftene nå valget mellom Domino Mail eller den vanlige Domino-serveren. Med Domino Mail får man full funksjonalitet, inkludert diskusjonsgrupper og felles kalender, samt støtte for det som finnes av e-post-standarder på Internett: POP3,IMAP4, LDAP, SMTP/MIME og NNTP.

Domino gir i tillegg full tilgang til de hjelpemidlene for applikasjonsutvikling og funksjoner som replisering, som hele tiden har vært basis for produktet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse