Annonse


Knalløkning for Ericsson

Ericssons tall hittil i år viser at hele konsernet kan skilte med en inntekt før skatt på 10.000.325.000 svenske kroner, eller i underkant av ti milliarder norske kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor utgjør dette en økning på 65 prosent.

Fordoblet mobilsalg
Ikke uventet er det særlig virksomheten knyttet til mobiltelefoner som har vist en sterk vekst. Antall solgte mobiltelefoner økte med 100 prosent i perioden, mens mobilsystemer kunne vise til en økning på 25 prosent.

Kursgevinst
Kursen på den svenske kronen har også påvirket resultatet. Tidligere inngåtte kontrakter har som følge av svak svensk krone tilført rundt regnet 1,2 milliarder svenske kroner i inntekt sammenlignet med fjoråret.

USA er etter dette Ericssons største marked, fulgt av Kina, Storbritannia, Italia, Brasil og Sverige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse