Annonse


Veidekke på IT-vei

Selskapet går nå ut med tilbud om hjemme-PC til 3.100 ansatte, enten i form av hjemlån i tre år eller et rentefritt lån. Tilbudet om hjemlån gjelder de som har behov for PC i arbeidssituasjonen, kjøpstilbudet gjelder de som ikke bruker PC i arbeidet. Totalt regner selskapet med at dette vil koste 15 millioner kroner.

Med skriver og ISDN
– Veidekke har som mål å være den ledende entreprenøren i Norge. Som et ledd i denne målsettingen, må Veidekke også være ledende i bruken av IT i byggebransjen. PCen blir et stadig viktigere verktøy når bedriften skal fortsette å forbedre og utvikle seg innen de fire prioriterte områdene; ledelse, kunderelasjoner, forsyning og fagkompetanse, sier administrerende direktør Terje R. Venold.

Må gjøre hjemmelekser
De ansatte som tar i mot tilbudet forplikter seg til å levere obligatoriske oppgaver i databehandling.
– Jeg er sikker på at denne investeringen vil gi avkastning i form av økt kompetanse blant våre PC-brukere, noe som både bedriften og ikke minst, den enkelte ansatte selv vil ha stor nytte av, sier Venold.