Annonse


Liten økning for IBM

Resultatet for alle tre kvartaler viser en resultatøkning 4,2 prosent til 28,4 milliarder kroner.

Omsetningsøkning
IBMs omsetning i tredje kvartal økte med tre prosent til 132,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 1996. For alle ni måneder sammenlagt ble omsetningen på 388,98 milliarder, dette er en økning på 3,8 prosent fra i fjor.

Reddet av tjenester
Totalt i år har IBM hatt en liten økning i salg av maskinvare, mens tjenester og konsulentvirksomhet har økt med hele 23,5 prosent.

Innen programvare har dataselskapet hatt en reduksjon på 2,8 prosent hittil i år, mens resultatet for vedlikehold og serviceavtaler har gått ned med hele åtte prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse