Annonse


Håndholdt fra Nera

De to satellittkommunikasjonsleverandørene har inngått en intensjonsavtale om felles utvikling av en ny generasjon håndholdte, satellittbaserte kommunikasjonsløsninger basert på GSM og PSTN-nett, i følge en pressemelding fra selskapet.

Ventet annonsering
Markedet har lenge ventet på når Nera ville kunngjøre at de i laboratoriet arbeider med utvikling av løsninger som kan konkurrere med nye lavbanesatelittsystemer som Iridium og GlobalStar.

Dagens kunngjøring inneholder ingen informasjon om når de to selskapene forventer å kunne presentere et ferdig produkt for markedet. Det er likevel grunn til å tro at selskapet og adm. dir. Asbjørn Birkeland ikke ville ha sluppet en slik nyhet uten å føle seg rimelig trygg på å kunne erobre en markedsledende posisjon på området.

Inmarsat
– Dette er en viktig strategisk avtale for Nera, sier Bjørn Ove Skjeie, direktør for forretningsområdet satellittkommunikasjon i Nera.

Annonse


Både Nera og Matra Marconi Space er blant hovedleverandørene til Inmarsatsystemet. Leveranser av terminaler, tjenester og jordstasjoner til Inmarsat-systemet vil fortsatt være en viktig del av Neras virksomhet, understreker Skjeie:

Ulike behov
– I framtida vil det blir flere nye satellittsystemer som fokuserer på ulike behov og kunder. Neras mål er å etablere selskapet som en samarbeidspartner for flere av de nye systemene, sier Skjeie.