Hoff, PerMorten

Annonse


Gjennvinning av IT-utstyr

Hoff, PerMortenI Norge avhendes hvert år 140.000 tonn avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Kontor og Datateknisk Landsforening ønsker gjennom sitt engasjement å ta hånd om mest mulig av IT-avfallet.

– Vi har blant annet nettopp mottatt mange tonn IT-utstyr til gjenvinning fra Trondheim kommune, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening til Dagens Telecom.

Resirkulering
– Vårt mål med prosjektet er at miljøvern skal bli en konkurransefaktor, sier han.

– Det har også tidligere vært samlet inn IT-utstyr, men da ble bare en begrenset del av utstyret gjenvunnet. Våre intensjoner med prosjektet er å hente tilbake så mye materiale som mulig fra utrangerte produkter.

Annonse
Farlige stoffer
Miljøfarlige stoffer skal fjernes fra komponentene slik at de ikke havner i kretsløpet.

– Kostnadene ved gjenvinning er å hente ut miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv, brom, PCB, kadmium og selen er imidlertid større enn inntektene ved gjenbruk av materialene.


Brukerne betaler
– Vår intensjon er at brukerne som kjøper nytt IT-utstyr får tilbud om avhending av det gamle utstyret. Det er brukerne som skal betale for å bli kvitt avfallet alt etter hva utstyret veier.

Det koster ca. 200 kroner å bli kvitt en gammel PC. Da kan brukerne stole på at alt nyttbart materiale går til gjenbruk, enten som hele komponenter eller at materialene smeltes om og brukes på nytt.

Enkle rutiner
Kontor og Datateknisk Landsforening har laget en blankett som skal utfylles og brukes som underbilag både for avhending og transport.

– Vi har inngått avtale med Linjegods for transport av avfallet, mens det til sist havner hos Gotthard Ragn-Sells Elektronikåtervinning AB, sier Hoff.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse