Arkiv

Annonse


Forbedring i Nera

ArkivDenne gangen sviktet ikke Birkeland Børsens forventninger. En kursoppgang på nærmere ti kroner den siste måneden har antydet hvilke forhåpninger aksjemarkedet har til selskapets inntjening.

Økt inntjening
Den norske teleleverandøren hadde et driftsresultat på 125,5 millioner kroner i årets ni første måneder. Selskapet har dermed økt inntjeningen med 14, 2 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

150 millioner kroner til forskning og utvikling er regnet inn i driftsresultatet.

I tredje kvartal utgjorde driftsesultatet 50 millioner kroner. Noe som gir aksjeeierne et utbytte på kr. 1,26.

Annonse
Omsetningsvekst
Resultatforbedringer er forholdsvis høyere enn omsetningsveksten, viser kvartalstallene. Hittil i år har selskapet hatt driftsinntekter på totalt 2 milliarder kroner. Dette er en vekst på 15 prosent, eller 266 millioner kroner.

I tredje kvartal økte driftsinntektene med 128 millioner, til 729 millioner kroner.

Veksten i ordretilgangen fortsetter. Samlet nysalg i årets tre første kvartaler utgjorde 2,4 milliarder kroner. I tredje kvartal ble det inngått nye avtaler til en verdi av 765 millioner kroner.

Transmisjonssystemer
Radiobaserte systemer utgjør nå mindre enn halvparten av nysalget, med en total ordretilgang på 1,1 milliard kroner.

Den sterkeste veksten kommer i Latin-Amerika, i følge Birkeland. For hele dette året forventes nysalget i denne regionen å utgjøre 450 millioner kroner.

Satellittkommunikasjon
Salget av satellittbaserte systemer har hatt en voldsom oppgang i 1997. Så langt har Nera solgt satellittsystemer for 794 millioner kroner, mot 608 millioner i samme periode i fjor.
Selskapet har nå en markedsandel på nærmere 50 prosent, i følge egne anslag.
Salget av Nera WorldPhone har nå flatet ut etter rekordsalget i første halvår. Selskapet har imidlertid som mål å selge 15.000 apparater innen årets utgang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse