Arkiv

Annonse


Nera med ny volum-radio

ArkivCityLink er en ny kompakt STM-1 radio for frekvensområdet 18 til 25 Ghz. Nera vil være en av de aller første på markedet med et produkt som bringer høykapasitets SDH-radio ut i aksessnettet og like fram til sluttbrukerne, sier systemplanlegger Ingvar Henne i Neras transmisjonsseksjon.

Ny volumselger
Store økonomiske forventninger knyttes til salget av CityLink. Etter å ha kjempet mot økende internasjonal konkurranse og stadig mer pressede prismarginer, er dette det produktet adm. dir. Asbjørn Birkeland og Neras øvrige ledelse håper skal bli selskapets nye inntektsbringende volumselger.

Nye teleoperatører
CityLink er spesielt rettet mot nye, frittstående teleoperatører som ønsker å komme raskt i gang med sine tilbud, til en overkommelig pris. Her vil radioen kunne konkurrere med fiber, mener Henne.

Den nye SDH-radioen vil også være spesielt velegnet med tanke på rask etablering av mobiltelefonnett i store byer, i følge systemplanleggeren.

Annonse
35 millioner
Betydelige deler av teleleverandørens forsknings- og utviklingsinnsats de siste tre årene har vært konsentrert om å få fram det nye topproduktet. Samlede utviklingskostnader utgjør nærmere 35 millioner kroner, i følge Henne.

Tre frekvenser
Den nye SDH-radioen vil i første omgang bli levert i tre utgaver. 18 GHz-versjonen vil være leveringsklar i januar. I februar følger 25 GHz, og til våren skal en 23 GHz-utgave være klar.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse