Annonse


IT-importen øker

Beløpet tilsier at vi importerte IT-utstyr fra utlandet til en verdi av over 1,4 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

– En vekst på 20,5 prosent tilsier at IT-utstyr er et av de områdene med sterkest importvekst, sier Hans K. Østereng i Statistisk Sentralbyrå (SSB) til Telecom Revy.

Sterk vekst
I september alene utgjorde importen av IT-utstyr 1,25 milliarder kroner, en vekst på 457 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. Import av PC-er og servere vokste med 152 millioner kroner, i følge utenriksregnskapet for september.

Landets samlede vareimport i denne måneder utgjorde 21,2 milliarder kroner. Veksten for alle varegruppene sett under ett var 12,7 prosent.

Annonse
Sprikende eksporttall
Den norske IT-bransjen kan hittil i år vise til en eksport på 2,2 milliarder, i følge SSB.

Tallet er vesentlig lavere enn det eksporttallet på 4,6 milliarder som Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) offentliggjorde for en måneds tid siden.

Uenighet
Mens SSB mener at den norske IT-bransjen har hatt en eksportvekst i årets ni første måneder på 14,6 prosent, er TBL langt mer nøktern i sine anslag. Ifølge bransjens egen organisasjon har veksten bare vært på 100 millioner kroner, eller knappe to prosent.

Både TBL og SSB baserer sine eksportstatistikker på opplysninger fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Forskjellene skyldes ulike måter å klassifisere de ulike varegruppene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse