Annonse


EDB doblet resultatet

EDB omsatte for 350,8 millioner kroner i årets tre første kvartaler, mot 298 millioner kroner for samme periode i 1996. Selskapets driftsresultat ble på 15,9 millioner mot 9,1 millioner etter tredje kvartal i fjor.

God økonomi
Rapporten fra EDB etter tredje kvartal melder at selskapet har resultatfremgang i alle hovedvirksomhetsområder.

EDB økte i juni sin aksjekapital med en rettede emisjoner til de ansatte. Selskapets samlede egenkapital var på 96 millioner kroner ved utgangen av september, dette utgjør en egenkapitalandel på 53,9 prosent. EDB hadde ingen rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal.

Fusjon
Styret i EDB ASA vedtok konsernfusjon med Kongsberg Intech AS den 20. oktober i år. Kongsberg Intech skal videreføres som heleid datterselskap av EDB ASA.