Annonse


Bay med IP som strategi

– Trafikkmønsteret er ikke like forutsigbart som tidligere, sier Ingemarsson. Og dette ligger som bakgrunn for Bays valg av strategi. IP-strategien blir en av fire hjørnesteiner for Bay.

Virtuelt nett
– Økt bruk av Internett, intranett og ekstranett hos bedrifter, telependling og client/ server applikasjoner skaper stadig mer utforutsigbar trafikk som belaster dagens lite fleksible WAN-struktur hardt, sier Kelly Mcgovern, Bays visepresident med ansvar for Internett/ Telcom.

Omgår problemet
– Med vår nye VPN Series 500 omgår vi dette problemet. På en kostnadseffektiv måte løfter vi vanlige nettverk til ytelses- og sikkerhetsnivåer en finner på dediserte WAN-løsninger, sier Mcgovern.

– Vi har en fellesnevner som heter IP, men fortsatt finnes det applikasjoner som skal behandles på ulik måte, sier Ingemarsson og lover er fortsatt arbeide mot Netscape, Microsoft og Novell når det gjelder åpne standarder.