Annonse


33.825 nye NetCom-kunder

– Utviklingen bekrefter at Netcoms strategi om å være den nest største leverandøren i telekom-markedet har vært vellykket, sier adm. direktør Gert W. Munthe i Netcom.

Selskapet har økt antall kunder med 33.825 til 372.892, og hevder at avskallingen av tidligere kunder har stoppet opp.

Subsidietelefoner
– Vi har forventninger om et fortsatt høyt ringevolum og god kundetilgang og regner med resultatforbedring også neste kvartal. Men jeg ser ikke bort fra at vi må varsle at overskuddet minsker dersom vi får en fortsatt stor kundetilstrømming, sier Munthe.

Nye kunder har en negativ effekt i regnskapet på kort sikt på grunn av subsidier på telefonene.

Annonse
Øker
Netcom hadde 483 millioner i driftsinntekter i kvartalet 1.7 – 30.9. i år. Dette ga et driftsresultat på 55 millioner og et resultat før skatt på 20,6 millioner kroner.

I tilsvarende periode i fjor hadde Netcom 279 millioner i driftsinntekter og et underskudd før skatt på 118 millioner kroner.

Positive børsreaksjoner
For første gang kunne selskapet også melde om et resultat per aksje – på 44 øre.

Oslo Børs reagerte raskt på de positive tallene Med en økning på 5,4 prosent, lå Netcoms aksje mandag formiddag på tredjeplass i oversikten over de aksjene som hadde hatt størst kursoppgang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse