Arkiv

Annonse


WEB-telefon for hvermansen

ArkivSelskapet Glocalnet, som ble etablert i april i år, vil i løpet av 2. kvartal neste år lansere telefoni over Internett i Norge. NETnet eier en tredjedel av dette selskapet og var en av pådriverne til etableringen.

Minuttprisen vil ligge på halvannen til to kroner uansett hvor i verden man ringer, og det blir ingen abonnementsavgift.

Økonomiklasse
– IP- telefoni i forskjellige varianter er antagelig en av de største utfordringene tradisjonelle operatørene vil stå overfor de kommende år, sier Børge Granli, som er adm. direktør i NETnet. Varianten Glocalnet legger seg på, er IP-telefoni i turistklasse, det vil si med en kvalitet på nivå med dagens GSM-telefoner. Granli regner med at halvparten av all telefoni vil gå over Internett i år 2001.

Kunden velger
Filosofien bak selskapet er at kunden selv skal kunne velge servicegrad og kvalitet og betale deretter. Glocalnet vil i første omgang rette seg mot små og mellomstore bedrifter, men også privatmarkedet er aktuelt for denne type tjenester. Selskapet har som målsetting at IP-telefoni skal bli tilgjengelig for alle, også de som ikke har PC og Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse