Tollerud

Annonse


Lilletun advarer mot Fornebu

Tollerud– Mitt råd til Fornebu er at hvis planene ikke inkluderer nettverkstenkning med resten av landet, så er det feil, sier Jon Lilletun til Adresseavisen.

Men Lilletun understreker at selv om den nye regjeringen advarer mot «overdreven tro på at utvikling av konkurranseevne best kan skje i tunge, sentrale teknologimiljøer», så innebærer ikke dette at en setter tommelen ned for prosjektet. Ønsket er at en etablering skal skje i samarbeide med dagens institusjoner.

Samarbeid
– Når næringslivet går inn med flere hundre millioner kroner skal en være bra rik for å si nei. Det dummeste vi kan gjøre er å hindre industriutvikling. Men det vi ønsker er at Fornebu må inngå i en veldig klar arbeidsdeling og et samarbeid med de utdannings- og forskningsklyngene vi har i landet, ikke minst i Trøndelag, med NTNU, sier Lilletun.

Han varsler også at det er nødvendig å øke kapasiteten i utdanningsinstitusjoner i betydelig grad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse