Annonse


EU foreslår telepriser

I forkant av liberaliseringen av telemarkedet har EU-kommisjonen gjort kjent sine anbefalinger om hvilke priser operatører med rimelighet kan forlange for samtrafikk. På denne måten ønsker kommisjonen å holde prisnivået nede.

En indikator vil bli laget på bakgrunn av enkelte selskapers praksis. «Best current practice» vil være et gjennomsnitt for de tre landene som har de laveste avgiftene for viderekobling, skriver Dagens IT.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse