Sponheim, Lars

Annonse


Sponheim prioriterer IT

Sponheim, LarsNå gjenstår det å se om Venstres Lars Sponheim får gjennomslag for IT-løftene han har kommet med. Sponheim er en av de norske politikere som har markert seg best i IT-spørsmål, og han har holdt mange engasjerte innlegg i Stortinget hvor han anklaget regjeringen Jagland for å virke ‘defensiv, ja nesten uinteressert’ i IT-saker.

Desentralisering
I sentrumspartienes fellesmerknad tales det varmt om å bruke IT-teknologien bevisst for å motvirke sentraliseringen. Det skal bygges telestuer landet rundt hvor arbeidstagere gis anledning til å jobbe fra hjemstedet. Dessuten skal statlige arbeidsplasser som er stedsuavhengige, i større grad plasseres i distriktene.

Skattegulrot
Så sent som i slutten av august i år tok Sponheim til orde for et ‘krafttak’ i skolen. Han foreslo blant annet en ordning der bedrifter som donerer IT-utstyr til skolen belønnes med skattefordeler. Gulroten består i at de får utgiftsføre utstyret med 150 prosent av innkjøpskostnadene dersom utstyret doneres innen to år.

Fra utlandet
For å øke den skrikende mangelen på IT-kompetanse, har Sponheim dessuten foreslått å kjøpe utdanningskapasitet i utlandet og legge forholdene bedre til rette for import av IT-arbeidskraft.

Sponheim har også støttet IKT-næringens eget forslag om opprettelse av en nasjonal kommisjon som skal legge frem en nasjonal plan for IT-utdanningen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse