Annonse


IT-sjefer hopper av?

36 prosent av IT-sjefene ønsker å slutte innen to år er resultatet av en spørreundersøkelse utført av bladet Kommunal Rapport.

Misnøye
49 prosent av IT-sjefene ser på kommunenes IT-satsing som lite tilfredstillende. Dette gjelder valg av utstyr, edb-løsninger og IT-skolering av de ansatte.

Få planer
Tre av fire kommuner har ikke lagt planer i forbindelse med år 2000 problematikken.

Mangelen på planlegging her kan få store konsekvenser for eksempel for lønnsutbetalinger, fakturering og oversikt over utgifter og inntekter.

Annonse
Lønn
Bare 13 prosent av de spurte oppgir dårlig lønn som grunn for at de ønsker å slutte.

Lite IT-miljø i Harstad
IT sjefen i Harstad, Reidar Trekkvoll, mener det mest er IT-sjefene i sentrale strøk på Østlandet som først og fremst ønsker å gå til stillinger i det private næringsliv eller det offentlige. Trekkvold har ingen planer om å slutte.

– IT-miljøet i Harstad er såpass lite at det ikke finnes stillinger som kan konkurrere med den jobben jeg har. Jeg har heller ingen planer om å flytte, sier han.

Ned i lønn
Han ser heller ikke på dårlig lønn som avgjørende for å skifte beite. han Trekkvold hadde bedre lønn mens han jobbet i Oslo-området på 80-tallet enn han har som IT-sjef i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse