Arkivfoto

Annonse


Griper ikke inn mot Telenor

ArkivfotoTeleoperatørenes Forum ba Konkurransetilsynet se nærmere på saken etter at Telenor Bedrift mottok omlag en milliard kroner fra Telenor.

Vanskelig å vurdere
– Generelt sett er det en vanskelig oppgave å avgjøre hva som er konkurranseskadelig kryss-subsidiering. I dette tilfellet vil det etter hva Konkurransetilsynet forstår utfra skattemessige disposisjoner være rasjonelt for Telenorkonsernet å overføre overskudd fra Telenor AS til Telenor bedrift AS. Dette fordi Telenor bedrift har betydelige fremførbare overskudd, heter det i et svarbrev fra seksjonssjef Arve Kvåle i Konkurransetilsynet.

Det blir varslet at saken ikke vil bli fulgt opp.

Til styret
– Vi får da bare da ta til etterretning i denne omgang at dette er Konkurransetilsynets reaksjon. Vi får legge saken fram for vårt styre, sier høyesterettsadvokat Hallvard Austlid, som er juridisk rådgiver for Teleoperatørenes Forum til Dagens Telecom.