Arkivfoto

Annonse


Griper ikke inn mot Telenor

ArkivfotoTeleoperatørenes Forum ba Konkurransetilsynet se nærmere på saken etter at Telenor Bedrift mottok omlag en milliard kroner fra Telenor.

Vanskelig å vurdere
– Generelt sett er det en vanskelig oppgave å avgjøre hva som er konkurranseskadelig kryss-subsidiering. I dette tilfellet vil det etter hva Konkurransetilsynet forstår utfra skattemessige disposisjoner være rasjonelt for Telenorkonsernet å overføre overskudd fra Telenor AS til Telenor bedrift AS. Dette fordi Telenor bedrift har betydelige fremførbare overskudd, heter det i et svarbrev fra seksjonssjef Arve Kvåle i Konkurransetilsynet.

Det blir varslet at saken ikke vil bli fulgt opp.

Til styret
– Vi får da bare da ta til etterretning i denne omgang at dette er Konkurransetilsynets reaksjon. Vi får legge saken fram for vårt styre, sier høyesterettsadvokat Hallvard Austlid, som er juridisk rådgiver for Teleoperatørenes Forum til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse