Annonse


Gratis aksjeanalyser på Internett

InvestTech er et relativt nystartet norsk høyteknologi-selskap med kun tre ansatte. Forretningsideen deres er å utvikle og selge avanserte systemer for beslutningsstøtte ved finansinvesteringer samt råd basert på disse.

66 dagers kurshistorikk
Selskapet tilbyr i dag gratis analyse av alle aksjer på Oslo Børs med kurshistorikk på minst 66 dager. Gratistjenesten i Norge er nå reklamefinansiert med P4 Internett som partner.

Med hjelp fra Lunds Tekniska Høgskola tilbys nå også gratis analyser av svenke aksjer, foreløpig på ikke-kommersiell basis.

Tekniske aksjeanalyser
Aksjesidene i Norge og Sverige gir tekniske aksjeanalyser basert på avanserte matematiske og statistiske metoder for mønstergjenkjenning.

Adressene til aksjesidene er:
http://midas.df.lth.se/~investtech/sse
http://www.investtech.no