Annonse


Eget norsk kulturnett

Opprettelsen av Kulturnett Norge ble vedtatt for nesten ett år siden. Nettet skal være i drift fra neste år.

Kulturnettet har som hovedoppgave å være en felles innfallsport til de viktigste norske kulturtilbudene på Internett.

Nasjonalbiblioteket i sentrum
Kulturnettet skal bruke Nasjonalbiblioteket som knutepunkt, med underliggende nett for digitale kunstformer, museer, arkiv og bibliotek.

Nettet er også ment som et interaktivt elektronisk møtested for de som driver med kultur i landet. Det skal også knyttes opp mot internasjonale nett med innhold som grenser opp mot det norske nettet.

Museene først
Landets museer er kommet lengst i arbeidet med å komme på nett. Svært mange museer er i gang med utlegging av informasjon om museets aktiviteter og tilbud til publikum.