Annonse


ASK øker resultatet igjen

Driftsresultatet hittil i år ble på 75,8 millioner kroner mot 47,2 millioner kroner på samme tid i fjor. Resultat etter skatt hittil i år er 59,5 millioner kroner, en økning på 24,7 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Sterk omsetningsøkning
Hittil i år har ASK økt omsetningen med 88,5 prosent. Ved utgangen av september lå omsetningen på 160,2 millioner kroner mot 85 millioner kroner for samme periode i fjor.

ASKs omsetning i tredje kvartal økte med 122,6 millioner kroner (51,4 prosent), til 361,1 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i 1996.

Økt kapasitet
Veksten i ASKs resultat skyldes i første rekke en sterk etterspørsel etter den portable prosjektoren Impression A4.

Selskapet har også økt sin produksjonskapasitet ved å ta i bruk en ny organisasjonsmodell. Den nye organisasjonen har økt kapasiteten samtidig som selskapet har oppnådd effektivitetsforbedringer.