Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sykehusprotest mot Datatilsynet

OSLO: Haukeland Sykehus mener Datatilsynet har stilt feil diagnose – når det gjelder sikkerhetsrisikoen en Internettoppkobling betyr for sykehuset.

– Datatilsynet ber Dem sperre denne forbindelsen med øyeblikkelig virkning da denne type tilgang er en sak mellom Datatilsynet og det enkelte sykehus, heter det i et tidligere brev til direktør Egil Haugland ved sykehuset.

Protest
Nå protesterer sykehuset mot Datatilsynets tolkning av Justisdepartementets vedtak. Sykehuset aksepterer heller ikke beskrivelsen av sikkerhetsnivået som Datatilsynet har gitt. De mener tvert imot at sikkerheten er økt i det siste.

Økt sikkerhet?
– Haukeland Sykehus mener at det er klart dokumentert at gjennomføring av pilotprosjekter innenfor MEDAKIS-prosjektet øker sikkerheten for sykehusets sensitive data og dermed styrker personvernet for sykehusets pasienter, heter det i brevet til Datatilsynet.

– Det vil være uansvarlig av Haukeland sykehus ikke å gjennomføre pilotbruk av elektronisk journalsystem, føyes det til.

Nye retningslinjer
Datatilsynet arbeider for tiden med å utforme nye retningslinjer til sikkerhet for helse- og sosialsektoren i samarbeid med Sosial- og Helsedepartementet, Statens helsetilsyn og standardiseringsgruppen.

– Vi vil anmode Datatilsynet om å utsette videre tolkning av departementets vedtak overfor Haukeland sykehus og se vår sak i sammenheng med pågående prosesser for modernisering og tilpasning av generelle regler fra Datatilsynet, heter det i brevet.

Annonse