Iridiumsatelitt

Annonse


Satellittsurfing fra neste år

IridiumsatelittTelenor Satellite Services lanserte tirsdag en ny, digital plattform for overføring av TV og multimedia med åpen standard. Dette gjør det mulig for private paraboleiere å motta tilbud fra flere programtilbydere uten å bytte utstyr, og er første skritt på veien til å integrere TV- og computerteknologi.

Nye tjenester
Foreløpig er EPG – den elektroniske programguiden – og NVOD – Near Video on Demand-tjenestene klare for markedet. I løpet av høsten kommer også PPV – Pay Per View. EPG er en meny som brukes sammen med fjernkontrollen for å velge programmer for seerens egne interesseområder. NVOD gir mulighet for å bestille filmer. PPV åpner muligheten for å betale bare for bestilte programmer.

Internett
Det vil også i løpet av neste år bli åpnet for interaktive tjenester som “hjemmeshopping”, banktjenester og “turbo-internett” med innlasting av data fra internett via parabol og TV.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse