Annonse


Krever ny anbudsrunde

Telenor Bedrifts nylig inngåtte kontrakt med Forvaltningsnettet møter motbør. I et protestbrev skriver Teleoperatørenes Forum at kontrakten omfatter flere tjenester Telenor Bedrift har monopol på. Forumet argumenterer med at kontrakten ble inngått så sent som i forrige uke, med andre ord kort tid før Telenors monopol faller.

For ikke å gi Telenor konkurransefordeler, burde fristen settes til 1, januar neste år slik at også andre aktører slipper til, hevder Hallvard Austlid i en kommentar til Dagens Næringsliv.

Mer effektiv forvaltning
Forvaltningsnettet er et statlig og kommunalt fellesprosjekt som skal bidra til en mer effektiv informasjonsutveksling innen offentlig forvaltning.

Rammeavtalen omfatter blant annet tjenester som epost, internettilgang og mobiltelefoni.

Annonse
Lobbyvirksomhet
Teleoperatørens Forum har 21 medlemmer; 16 teleoperatører og leverandører og fem interesseorganisasjoner. Forumet ble etablert høsten 1995 for å arbeide for deregulering av telemarkedet gjennom informasjons- og lobbyvirksomhet. I dag er forumet opptatt av en effektiv gjennomføring av dereguleringen og at konkurransen skjer på like villkår.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse