Annonse


Telenor kutter 30 millioner

Organisasjonen bak prosjektet skal legges ned innen 1. desember. «Det skjer åpenbart av grunner Telenor Privat ikke vil skal komme frem», skriver Aftenposten mandag. Sitatet er fra et angivelig hemmeligstemplet brev som tar for seg mediestrategien dersom det blir en lekkasje.

Styrt informasjon
«Gjennom målstyrt info ønsker vi kontroll på årsakene til «frys», samt å unngå negativ fokus på økonomi, ledelse og person», siterer Aftenposten.

Ifølge samme avis er det brukt nærmere 30 millioner på prosjektet siden oppstarten sommeren 1996. Det hevdes også at selv om de teknologiske løsningene nærmest er ferdige, så er satsningen nå frosset ut året. Direktør Hallgeir Juliebø i Telenor Privat sier at prosjektstyret vil bruke resten av 1997 til å vurdere en eventuell kommersialisering.