Arkiv

Annonse


Nera selger datterselskap

ArkivSalget avhenger av styregodkjenning i Nera og IWL. Betingelsene for salget er ikke kjent.

Nera-selskapet ICEL Ltd i Aberdeen i Skottland tilbyr spesielle telekommunikasjonsløsninger og tjenester til olje- og gassselskaper i Nordsjøen. Selskapets tjenester tilsvarer de tilbudene amerikanske IWL tilbyr oljeselskapene i Mexico-gulfen.

For budsjettåret som ble avsluttet 31. august i år, hadde ICEL Ltd. et resultat på omtrent 1,5 millioner av en semlet omsetning på omtrent 22 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse