Rugaas, Bendik 2

Annonse


Lite IT i 98-budsjettet

Rugaas, Bendik 2IT er ikke å finne blant de områder regjeringen prioriteter i sitt forslag til nytt statsbudsjett, som ble lagt frem mandag klokken 10. Verken grunnskole eller høyere utdanning kan vente seg noen gjennomgripende IT-tiltak de neste 4 årene dersom budsjettet går gjennom.

Internett for alle
Bendik Rugaas foreslår å bruke 22 millioner kroner på samordning av IT-politiske tiltak. Blant Rugaas’ satsingsområder fremheves telependling og elektronisk handel. Regjeringen nevner spesielt at den vil satse på å gjøre Internett tilgjengelig for flest mulig.

Ikke prioritert
Regjeringen foreslår å redusere antall studieplasser ved univeresitetene med 2.000 og øke kapasiteten ved høyskolene. Det er imidlertid i første rekke helseutdanningen som vil nyte godt av dette. IT ligger ikke under det som omtales som de «prioriterte utdanninger».

Flere PC’er i skolen
PC-tettheten i skolen vies stor plass og regjeringen sier seg fornøyd med situasjonen i den videregående skole. I grunnskolen erkjennes det at det er for mange elever pr. PC og at variasjonene fra skole til skole er store. Igangsatte tiltak fra regjeringens IT-plan 1996-99 vil bli fulgt opp samtidig som planen skal revideres i 1998.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse