Annonse


Forsvaret tappet for IT-folk

Det er fortsatt stor mangel på IT-personell i landet. Det er ikke bare næringslivet som opplever mangelen som problematisk. Forsvarets Tele- og Datatjeneste var gjennom en avskalling som gikk ut over deres evne til å utføre store og tunge prosjekter.

– IT-personell på alle nivåer forsvant. Det var ikke bare de med sivilingeniørutdanning og mangeårig praksis som mottok gode tilbud fra andre. Også de som drev med driftsstøtte ble forsøkt rekruttert utenfra, sier personalsjef i Forsvarets Tele- og Datatjeneste, Ivar Hovdenak.

Personalmangel
– Inntil i sommer ble de som jobber med IT avlønnet etter det ordinære lønnsregulativet i staten. Dette gjorde at våre ansatte hadde en inntekt som er langt under det markedet er villig til å betale for denne typen ekspertise, sier han.

Gikk til leverandørene
– De lønningene vi kunne operere med lå mellom lønnstrinn 35 og 50. Våre ansatte er i hyppig kontakt med den resterende IT-verden. Mange av våre ansatte fikk tilbud om adskillig bedre lønn blant annet fra våre leverandører.

Annonse
– Dette førte til at 30 prosent av IT-personellet takket ja til tilbud fra næringsliv og andre offentlige institusjoner. Avskallingen var spesielt stor i 1996 og første halvdel av i 1997, sier Hovdenak.

Tilleggsbevilgning.
– Våre henvendelser til Forsvarsdepartementet om at personellsituasjonen begynte å bli kritisk, ble hørt. Vi fikk en tilleggsbevilgning på tre millioner kroner. Lønnsforhandlinger og justeringer pågår ennå, sier Hovdenak.

– Tilleggsbevilgningen blir brukt til å justere lønna til IT-ansatte. De fleste får en lønnsøkning på mellom 20.000 og 50.000 kroner. Tiltaket med lønnsjustering hjalp umiddelbart. Vi fikk snudd trenden. Det ser ut som vi i alle fall på kort sikt har fått en mer rolig personalsituasjon, sier Hovdenak.

Kjøper studenter
– For å sikre tilgangen på IT-personell fremover har vi satt igang en rekke tiltak. Først og fremst satser vi på rekruttering blant de som i dag utdanner seg innen IT. Vi har oppsøkt skoler og universiteter blant annet i England og i Norge hvor det utdannes IT-personell. Her har vi presentert hva vi driver med og oppfordret til at folk skal søke om ansettelse, sier han.

– Dette var en umiddelbar suksess. Vi har til nå rekruttert fem IT-kandidater på denne måten. Vi ønsker derfor å gjenta den oppsøkende virksomheten.

Stipendier
– Vi har dessuten utlyst seks stipendier for de som tar sivilingeniørutdanning. Vårt tilbud til studentene her er at de mottar stipend det siste året før endelig eksamen, mot at de godtar å binde seg til ansettelse i Tele- og Datatjenesten et visst antall år i etterkant.

– Også her kan vi vise til gode resultater. 20 studenter har sendt inn søknad, sier Hovdenak.

Støvsugd marked
Hovdenak anslår at det i dag bare utdannes halvparten av den IT-ekspertisen som er nødvendig for å forsyne det norske samfunnet med denne typen arbeidskraft.

Utdanningsbehov
Spesielt merker de at personell som har vært i jobb i mellom tre og fem år er etterspurt. Det er da de kan begynne med selvstendig jobbing i problemløsende prosjekter.

Hovdenak ser svært positivt på at det planlegges utdanning av flere IT-kandidater på Fornebu. Han ser heller ikke bort fra at statlig oppkjøp av studieplasser i utlandet kan være et tiltak som kan fungere på kort sikt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse