Rugaas, Bendik 2

Annonse


Tre avtaler for forvaltningsnettet

Rugaas, Bendik 2PSD og KS etablerte forvaltningsnettprosjektet i desember 1996. Sentralt i prosjektet er rammeavtaler med IT-leverandører, i første omgang for ett år framover.

I strid med EØS
Fremdriften har vært mye omtalt i det siste, delvis fordi den opprinnelige anbudsinnbydelsen var i strid med EØS-reglene og delvis fordi mange aktører i bransjen følte at det var praktisk umulig å opfylle alle anbudsbetingselsene.

Meningen er at Forvaltningsnettet skal samle IT-politiske strategier for ulike forvaltningsnivåer i stat og kommune. I følge departementet skal målet være samordnet, enkel, sikker og kostnadseffektiv informasjonsutveksling

Tre av åtte
I en pressemelding torsdag går det frem at etter anbud fra 8 firma har PSD og KS valgt å inngå tre avtaler:

Annonse


 • Telenor Bedrift AS, for et bredt spekter av datatjenester, teletjenester, servicetjenester mm.
 • Statens Datasentral AS, for bl.a. tilgang til sentrale registre,
 • Electric Farm AS, for tjenester innen teknisk bistand og internett-tjenester.

  Totalvurdering
  Telenor Bedrift inngår i Telenor-konsernet, mens Statens Datasentral tilhører Posten. Electric Farm er et datterselskap i Kinnevikgruppen.

  – Valg av leverandører er gjort ut fra en totalvurdering av de økonomisk sett mest fordelaktige anbudene, med basis i objektive, annonserte kriterier, sier planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas i meldingen.

  Ministerens siste floskel?
  Rugaas påpeker at denne anbudsrunden på mange måter har vært et nybrottsarbeid. Han finner det ikke unaturlig at anbudsutlysingen har ført med seg en del medieomtale.

  – Dette er et prosjekt av stor betydning, og anbudsprosessen bygger for en del på en ny forståelse av anskaffelsesprosedyrer for det offentlige etter EØS-reglene, sier Rugaas.

  Grenseoppgang
  Teleoperatørenes Forum (TOF) har bedt Post- og teletilsynet avgi en uttalelse om grensen mellom enerettstjenester og konkurransetjenester for et par av de tjenestene som er etterspurt i anbuds-materialet.

  TOF har også bedt Konkurransetilsynet gripe inn mot vilkårene for tre av tjenestene i anbudsinnbydelsen.

  Forskning
  – Oppdragsgiverne vil innrette seg etter de uttalelser og eventuelle vedtak som de to tilsynsorganene måtte komme fram til, sier KS-leder Halvdan Skard.

  Virkningene av prosjektet vil bli evaluert av Vestlandsforsking i flere omganger. Resultatene skal blant annet brukes til å justere innsatsen for å utvikle tjenestene og bruken av dem videre.