Annonse


Vil kutte konsesjonsplikt

Utvikling fra konsesjon til meldingsplikt skjer også på andre områder i den offentlige forvaltningen. Tilsvarende er det ventet at plikten til å søke konsesjon for personregister vil forsvinne til fordel for en melding.

Konsesjon eller registrering?
Samferdselsdepartementet vurderer dette som en mulighet, men i en høring om utkastet til den nye teleloven kommer en til at det «etter en helhetsvurdering» bør være konsesjonsplikt «på nærmere vilkår».

Konkurransetilsynet vil foretrekke en registreringsordning.

Forutsetter klarhet
– Det følger av lisensdirektivet at antall konsesjoner på et område ikke kan begrenses ut fra andre hensyn enn mangel på radiofrekvenser. Tilsynet ønsker å understreke at det hersker klarhet og forutberegnelighet rundt hvilke forpliktelser som kan pålegges aktørene, heter det i et brev fra Konkurransetilsynet til departementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse