Annonse


Lønnsomme hjemme-PCer

Innen årets utgang vil 10.000 av Statoils 15.000 ansatte ha Internett-aksess fra hjemme-PCen, sa Oddbjørn Tolo i Statoil Data Markedsavdeling under Tekonologidagene i Bergen onsdag.

Redskap
Internett/Intranett er i ferd med å bli et hverdagsredskap for de Statoil-ansatte, ikke bare hjemme, men også i jobbsammenheng. Ved å bruke utstyret hjemme, går det raskere å ta i bruk teknologien i arbeidstiden.

Alle områder
Internett/Intranettteknologien vil bli innført på alle områder og nivå i organisasjonen. På administrasjonssiden er målsettingen å bruke teknologien til å doble effektiviteten sammenlignet med i dag.

Programmet “Bedre og raskere administrasjon”, vil fristille mellom 600 og 900 årsverk til mer verdiskapende arbeid. Det innebærer et årlig gevinstpotensiale på 1,4 – 1,8 milliarder kroner, ifølge Tolo.

De totale kostnadene vil utgjøre rundt1,6 milliarder kroner, ifølge estimatene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse