Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tandberg vil øke aksjekapitalen

OSLO: Styreformann Tore Egil Holte i Tandberg Data vil at selskapet skal forhøye aksjekapitalen. Målet er videre ekspansjon og oppkjøp.

Tandberg Data innkaller til ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 1997.

På dagsorden:
  • Forslag om å forhøye selskapets aksjekapitalen med 43 millioner kroner til 103 millioner.

  • Forslag om at aksjene splittes i tre. I dag er pålydende ni kroner.

  • Styret ønsker fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved rettede eller offentlige emisjoner med inntil 20 millioner kroner.

  • Målet er å styrke selskapets arbeidskapital, kapitalen kan også brukes ved ekspansjon eller ved overtagelse av andre selskaper eller aktiva.
  • Annonse