Annonse


Tandberg vil øke aksjekapitalen

Tandberg Data innkaller til ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 1997.

På dagsorden:
 • Forslag om å forhøye selskapets aksjekapitalen med 43 millioner kroner til 103 millioner.

 • Forslag om at aksjene splittes i tre. I dag er pålydende ni kroner.

 • Styret ønsker fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved rettede eller offentlige emisjoner med inntil 20 millioner kroner.

 • Målet er å styrke selskapets arbeidskapital, kapitalen kan også brukes ved ekspansjon eller ved overtagelse av andre selskaper eller aktiva.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse