Gates, Bill NY2

Annonse


Sun til sak mot Microsoft

Gates, Bill NY2Sun melder at de saksøker Microsoft for kontraktsbrudd når det gjelder bruk av Suns Javateknologi.

Påstanden er også at Microsoft har krenket Suns varemerke, drevet med villedende reklame og gjentatte brudd på konkurranselovgivningen.

Spill om Java?
Striden kan være et høyt spill om Java, en teknologi som gjør det mulig å utvikle program som kan kjøres på forskjellige og uavhengige operativsystem, skriver Nando Net.

Sun arbeider for selv å kunne fastsette standarder for Javateknologien. Flere store dataselskap har bedt om at en uavhengig institusjon skal få dette ansvaret.

Annonse
Oppfordring fra Gates
Alan Baratz, president i Suns JavaSoftdivisjon sier til AP at han har forhandlet i seks måneder om Microsofts bruk av Java.

Det er bare et par dager siden Microsofts Bill Gates ble intervjuet av New York Times. Der nærmest oppfordret han Sun til å gå til sak dersom de mente at deres rettigheter ble krenket.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse