Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Katalogforvirring i nord

OSLO: Det hersker stor undring blant telefonabonnenter i Nord-Norge etter at Telenor har «flyttet» flere steder i Troms og Finnmark til Nordland.

deskill.
Folk i Nord-Norge går rundt lettere geografisk forvirret disse dager. Oppstusset skyldes en feil i telefonkatalogens del 12. Flere steder i Troms og Finnmark er regelrett flyttet lenger sørpå til nordlandskatalogen. Mange setter derfor spøkefullt et spørsmålstegn ved Telenors geografikunnskaper.

Innbindingsfeil
Feilen oppstod under innbindingen ved at kontrollrutinene sviktet, opplyser katalogsjef Agnes Rydningen til NRK P2. Feilen består i at sidene 177 til 240 i katalogdel 12s hvite sider er å finne i katalogedel 11. Hun legger til at nye kataloger er under opptrykk, og vil bli sendt til dem som har fått kataloger med de geografiske særegenhetene.

Og hvem vet, kanskje årets katalogdeler i nord blir samlerobjekt med slike famøse forviklinger?
Annonse
Stikkord: Mobil