Annonse


ID-kort på data

Voksende elektronisk handel, Internett og et ønske om å gjøre administrative offentlige rutiner billigere, ligger bak planene om et kort som både er ID og inneholder personlige opplysninger.

Linköping først i verden
En av kommunene som har tenkt å prøve ut kortet neste år er Linköping. Eldre som bruker hjemmetjenesten skal registreres av hjemmehjelpen. Opplysningene skal brukes til å lage en oversikt slik at personalet skal brukes der det er mest behov for det, skriver Expressen. Kommunen har fått fagforeningen med på prosjektet.

– Det finnes ikke tilsvarende løsninger internasjonalt. Sverige ligger svært langt framme i utviklingen, sier Mats Larsson i det svenske Postverket, som står bak det nye ID-kortet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse