Annonse


Full infoflyt for everkene

De to selskapene har de senere årene samarbeidet om integreringen av produktene Netbas og Tellus NetGIS. Nå vil selskapene med sin erfaring innen henholdsvis el-sektoren og geografiske informasjonssystemer fremstå som en samlet enhet, opplyser de i en felles melding.

Informasjonsflyt
Selskapene tilbyr et fleksibelt verktøy gjennom databasen som gir direkte tilgang til konsesjoner, eierforhold og andre vitale parametre. Den integrerte løsningen er til nå tatt i bruk av 14 everk.

Systemet er bygget for å kunne ivareta den totale informasjonsflyten i everket og er ment å skulle effektivisere arbeidsoppgaver og rutiner. For eksempel vil det kunne benyttes til konsekvensanalyser, planlegging og lokalisering av feil.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse