Arild Steen

Annonse


Rieber og Søn outsourcer

Arild SteenBakke sier dette til Telecom Revy når han skal fortelle om den utstrakte reorganisering av hele konsernets datakommunikasjon som akkurat nå er i gang.

Dette konsernet er noe så unorsk som et multinasjonalt konglomerat med en lang rekke selskaper innen så forskjellige bransjer som næringsmidler, emballasje og vei. Det er et selskap som har som uttalt mål å bli blant de 10 største, børsnoterte industrikonsern i Norge. Denne veksten har de siste årene i stor grad skjedd via oppkjøp – uten at det Bergensbaserte konsernets utvikling har skapt de store bølgene i hovedstadens finanspresse.

Hastighet og kvalitet
– De nyoppkjøpte selskapene har ofte hatt sin egen infrastruktur på plass på forhånd, basert på forskjellige teknologier, sier Bakke.

– I Bergen hadde vi basert oss på leid samband, med X.25 og X.21 som de viktigste veiene ut. Vi begynte imidlertid å se på mulighetene for å få opp farten på datakommmunikasjonen, og på å få bedre kvalitet. Vi ble, sammen med andre datterselskap, enige om at frames-teknologien var den beste løsningen, og at den også ville være den rimeligste når avstandene ble store.

Annonse
Vurderte alternativene
– Vi vurderte blant annet leide samband, X.25 og ISDN, men fant ut at Frame Relay er løsningen i dag, men at ATM sikkert vil komme. Det som er helt klart, er at leide linjer, X.25 og X.21 er på vei ut. Samtidig er vi klar over at vi via Frames etterhvert kan få sentral overvåkning over hele nettet – i den grad våre divisjoner vil ha det.

– Divisjonene står fritt til å kjøpe sine tjenester der de ønsker det, men vi ønsker selvfølgelig at de skal kjøpe den her i den sentrale IT-avdelingen. Men beslutningen handler først og fremst om at alle divisjoner i skal ta i bruk Frames-teknologi der det er kostnadsmessig forsvarlig, sier Bakke.

Felles plattform
Det kan være snakk om en lang rekke forskjellige meldinger som går frem og tilbake i systemet. Først og fremst dreier det seg imidlertid om rapportering opp og ned – det foregår svært liten kommunikasjon på tvers mellom divisjonene i konsernet.

– Men vi har områder som valutatransaksjoner og salg, som rapporteres på daglig basis. Her har man brukt forskjellige hjelpemidler, som telefon, fax og noe data. Nå skal alt sammen over på en felles plattform.

Outsourcing
Nå er det ikke så enkelt som at divisjoner som kjøper dette får det levert fra IT-avdelingen. For denne avdelingen har på sin side valgt å samarbeide med ID Communications i Bergen, som på sin side har flere samarbeidspartnere for å få dette på plass.

– Vi gikk ut med en tradisjonell anbudsinnbydelse til 4-5 selskaper, innenlandske og utenlandske, sier Bakke. – Disse fikk beskjed om hvordan konsernet var bygd opp og kom med sine forslag til løsninger. Et av disse forslagene kom fra ID Commmunication, med IBM som underleverandør, mens også IBM hadde sin egen løsning.

– Vi ble til slutt stående med disse to alternativene – og valgte ID Communication fordi vi på den måten fikk en uavhengig partner som til enhver tid kan velge det beste alternativ blant de tilbydere av datakommunikasjon som finnes på markedet, sier Bakke.

Flere underleverandører
Det ID Communication har satset på i første omgang, er Frame Relay levert av Telenor i Norge, Nordicom (eid av Telenor og Tele Danmark) i Norden og IBM Global Network i resten av verden.

– Hvis vi hadde valgt å inngå avtale med IBM, hadde vi fått en løsning basert på IBMs nett. Hvis vi hadde valgt Telenor, hadde vi fått en løsning basert på Concert. Ved å velge en uavhengig, 3.parts løsning kan vi velge fritt på øverste hylle, sier Bakke.

– Det er dette som blir en av ID Communications hovedroller hos oss i fremtiden: Å skaffe til veie opplysninger om – og gi råd om – hva som til enhver tid er den beste løsningen.

Ulike forutsetninger
Et annet problem for Rieber er at EDB-kompetansen er svært ujevnt spredd rundt i konsernet. Enkelte divisjoner, først og fremst hovedkontoret samt Norpapp og Nodest, har svært god peiling på sin IT-virksomhet. Andre steder er det verre. Og med divisjoner spredd over hele Europa, inkludert tidligere Øst-Europa, er kommunikasjonsteknologien og –prisene svært så variable.

– Derfor kan vi ikke diktere vår Frame Relay-beslutning. Det må vurderes ut fra lokale forhold på hvert enkelt sted, sier Bakke. – Men fordelen er jo at vi, når de velger Frame Relay, vet at hele nettet kan overvåkes sentralt.

Notes og Domino
Datakommunikasjon er forøvrig bare en bit av det hele. I tillegg har man nå satset på felles gruppevare-platform, nemlig Notes/Domino-familien fra Lotus. – Dette skal i første omgang fungere i kommunikasjonen mellom konsernledelsen og ledelsen i de enkelte divisjonene, sier Bakke.

– Vi regner med at det er første skritt, og at vi i neste omgang kanskje satser på løsninger som automatisk henter inn data fra de forskjellige divisjonenes systemer og sender dem ut igjen til dem som har behov for disse tallene.

Neste budsjettår
– Det er ennå for tidlig å si noe om fremtiden. Vi er jo fremdeles i gang med å få implementert dagens løsning rundt om i divisjonene. Vi regner med at det hele kommer på plass i løpet av neste budsjettår.

– Men når det gjelder datakommunikasjon, så regner vi med at skritt 2 enten vil bli Frame Relay eller ATM, gjerne med muligheten til å kjøre voice i samme systemet. Også taletrafikken i konsernet går helst opp og ned – ikke frem og tilbake mellom de enkelte divisjonene. Derfor burde det være naturlig å legge inn slik telefoni i datakommunikasjons-løsningen. Men dette er fremdeles langt frem, sier driftssjef Svein Bakke i Rieber & Søn.

Fakta om Rieber & Søn
Et av Norges ledende industri- og handelskonsern, grunnlagt i 1839 i Begen. Virksomhetene ligger innen forretningsområdene næringsmidler, emballasje, vei og byggevarer. Hovedmarkedene er Norden og Øst-Europa. I 1996 var omsetningen 5.211 millioner kroner, og eksport og salg utenfor Norge utgjorde 36 prosent. Konsernet sysselsatte ved årsskiftet 5.754 personer, hvorav 2.547 utenfor Norge. Hovedkontoret og IT-avdelingen ligger på Nøstet i Bergen.

ID Communication, et datterselskap i ID-gruppen, er løsningsintegrator på LAN/WAN. Som uavhengig aktør i markedet tilbyr ID Communiction i dag løsninger fra ulike underleverandører, så som Telenor Global (Infonet), Telia, IBM Global og Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse