Annonse


«Levende» giro-bygg

– En av utfordringene ved legging av kabel i dette enorme bygget, er at det hele tiden foregår byggeaktivitet her. Bygget lever. Det er i konstant endring, forteller Gøran Føland, prosjektingeniør i Sønnico.

Han er forbauset over hvor lett det likevel har vært å legge stamkablene av fiber.

Godt planlagt
– Dette bygget ble satt opp i 1975/76 og var da Norges største bygg. Likevel er konstruksjonen så pass godt planlagt med tanke på informasjonsteknologi at det har vært nærmest uproblematisk å kable, selv med bygging rundt om oss, sier han.

– Bygget er funksjonelt og lett å komme til i. Merkesystemet er greit og lett å følge, legger elektroentreprenør Raymond S. Hemer i Postens eiendomssenter til. Han legger stor vekt på dokumentasjonen av fiberkablene.

Annonse
Dokumentasjon
– Alt skal måles, slik at vi seinere kan utelukke eller bekrefte at problemer ikke stammer fra nettet når noe er galt. Som regel får nettverket skylda når noe ikke fungerer. Som regel er dette feil, men det er viktig at vi vet hvilke verdier det skal være fra ett punkt til et annet i nettet, sier Hemer.

Han forteller at alle disse måledataene – dokumentasjonen av anlegget – skal være lett tilgjengelig i både skriftlig og elektronisk form.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse