Annonse


Kontofon for privattelefonen

Med kontofonen kan abonnenten selv ringe opp en automatisk telefontjeneste for å kontrollere hvor mye det er ringt for, siden siste telefonregning.

Løpende oppdatering
Det er en automatisk telefontjeneste hvor abonnenten selv ringer opp, og ved hjelp av en taleveiledning enkelt taster seg frem til foreløpig sluttsum på telefonregningen. Kontofon gir summen for de enkelte samtaletyper slik de fremkommer på regningen, dvs. lokal-, fjern-, og utenlandssamtaler, samt oppringning til mobiltelefon, Teletorg, osv.

Med en slik ordning har abonnenten mulighet for å holde seg løpende oppdatert om telefonregningens størrelse.

Tilfredse abonnenter
Telenor opplyser at 95 prosent av brukerne sa seg “svært fornøyd” eller “fornøyd” med kontofonen, da løsningen ble testet i Stavanger-området.

Annonse
Telenor startet uttestingen av kontofonen for 15.000 abonnenter i Stavanger i desember i fjor, og i løpet av vinteren ble tjenesten tilgjengelig for 80.000 abonnenter. Innen utgangen av 1997 vil digitaliseringen av norske telefonsentraler være fullført og tjenesten vil være tilgjengelig for alle.

Registrering
For registrering og bruk av kontofon ringer abonnenten 815 44 150. Abonnenten vil etter registreringen motta en personlig kode (pin-kode) i posten, som brukes hver gang hun/han ønsker å kontrollere regningens størrelse.

Abonnenten kan registrere seg, kontrollere hvor mye det er ringt for og endre den personlige koden, på tlf. 815 44 150. Engangsprisen for å registrere seg som bruker er 35 kroner. Ved bruk er prisen 40 øre i startpris, og 80 øre pr. minutt. I følge Telenor sier statistikk fra testperioden at abonnentene i snitt bruker i overkant av ett minutt hver gang de ringer opp kontofon

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse