Håvard Fossen

Annonse


4000 meter Postgiro-fiber

Håvard FossenDa Posten for to år siden begynte å prosjektere sitt nye sikkerhetsnett og nye administrative nett, falt valget på fiberoptikk.

– Det var ikke hensynet til datastørrelsene som gjør at vi valgte fiber. Kapasitetsbehovet vårt tilsier ikke mer enn kabler som takler 10 megahertz. Sikkerheten til fiber er derimot mye større enn for kobber. I et høyt og komplekst bygg som Postgirobygget er det dessuten svært mye enklere å planlegge fibernett enn et kobberbasert nett på grunn av at fiber ikke bryr seg om ulike potensiale i etasjene, sier Raymond S. Hemer, Elektroentreprenør i Postens eiendomssenter.

Han legger til at fiber ikke påvirkes av andre elektriske apparater, som det fins nok av i det enorme bygget.

Brannvarsling
Postgirobygget har landets strengeste brannforskrifter, under henvisning til de samfunnsmessige oppgavene som utføres her. Blant annet dette forholdet har ført til at nettet som tilslutt ble valgt, vil varsle brann nesten uansett hva som skjer.

Annonse


– Brannvarslingssystemet er et autonomt system. Ikke bare er fins det alternative veier for dataene ved ledningsbrudd – om alle ledninger ble kuttet, ville det fortsatt virke, forteller Hemer.

To nett
Men det er ikke bare brannvarsling som utføres i den mørke murkolossen som ligger inneklemt mellom Oslo Sentralbanestasjon og Galleri Oslo. Prosjektet inneholder to forskjellige nett: ett administrativt nett for ordinær datatrafikk, og sikkerhetsnettet, som slett ikke bare handler om brannvarsling.

– Sikkerhetsnettet sørger for adgangskontroll og styring av lys, varme og ventilasjon i tillegg til brannvarsling, forteller Gøran Føland, prosjektingeniør hos Sønnico, som fikk kontrakten med Posten.

20 millioner
Totalt har Sønnico lagt 4000 meter fiber og solgt systemer for brannvarsling og adgangskontroll for en sum som nærmer seg 20 millioner kroner.

Sønnico har lagt stamkablene av fiber, mens det er Postens egne elektromontører som tar seg av den resterende kablingen. Ikke alle vet at Posten har sin egen montøravdeling, etter sigende med hendene fulle. I tillegg til fiberen er det lagt 30.000 meter kobberkabel til den nye adgangskontrollen.

Paralelle nett
Føland forteller at de to fibernettene, som i utgangspunktet er adskilt, følger samme løype rundt om i bygget, slik at ved kriser kan dataene rutes over i det parallelle nettet.

– Mange velger å basere seg på kun ett nett, men Posten har definert sikkerheten til å gjelde i ett nett, som forsåvidt har den kapasiteten som trengs. Sikkerhetsmessig er det selvsagt betydelig bedre å ha to nett, sier Føland, som legger til at det bare er Gardermobanen i Norge som har tilsvarende sikkerhet når det gjelder brannvarsling som Postgirobygget. Det er firmaet Eltek som har lagt opp brannvarslingssystemet i bygget, mens Sønnico har levert adgangskontrollen.

15000 brukere
Det er ikke uten grunn at Postgirobygget ruver i terrenget. Ikke bare er det relativt plasskrevende aktiviteter som foregår, men antallet folk som er involvert i å få brev, epost, julepakker og andre mindre spennende pakker ut til folket er formidabelt: Bygget har 15.000 brukere. Ikke alle jobber der daglig, det er det “bare” 3200 personer som gjør, men med det nivået på sikkerhet som tilstrebes, er dette en vanskelig utfordring.

– Posten godkjenner både sjåfør OG bil, før transporten får komme inn i huset, sier Gøran Føland for å illustrere sikkerhetsnivået.

Sønnico forhandler et USA-utviklet adgangskontroll-system som blant annet benytter kort med magnetstripe for å identifisere brukerne. I tillegg til styring av adgangskontroll i Postgirobygget, skal adgangskontrollen til utekontorene også styres fra sentralen her. Foreløpig har posten i Bodø, Fauske, Kristiansand og Asker fått sine systemer knyttet opp mot sentralen i Oslo.

AMP
Fiberkabelen som er levert av Sønnico er produsert av verdens største produsent av kontaktmateriell, AMP (tidligere Army Marine Products), og har en garanti på 15 år når det gjelder transmisjon og produktvarighet.

I følge Sønnico er selve fiberen av samme type som den Alcatel leverer i sine fiberkabler. Det er også AMP som har produsert alt kontaktmateriell i leveransen.

Stort bygg
Postgirobygget har 15.000 brukere, hvorav 3.200 har sitt daglige virke i mursteinen ved Oslo Sentralstasjon.

Bygget er på 96.000 kvadratmeter, og var da det stod ferdig i 1975/76 landets største bygg.