Annonse


Telekom tar av i Asia

Telenor er ikke alene om å signalisere tyngde i sine investeringer i det asiatiske markedet. De har følge med svært mange amerikanske, asiatiske og europeiske teleaktører.

Årsaken til at så mange teleaktører er interessert i Asia, er størrelsen på markedet. ITU (International Telecommunication Union) anser Asia som det raskest voksende telemarkedet i tiden fremover, med behov for investeringer i størrelsesorden 210 milliarder kroner.

Størst etterspørsel
De mest lovende markedene finner vi i Kina, Hong Kong og på Taiwan. Disse landene opererer som markedsplasser hvor etterspørselen etter de fleste telekommunikasjonsprodukter er høy.

Stikkord for hva som etterspørres er Internett-tjenester, mobiltelefoner og personsøkere, skriver magasinet «in the air».

Annonse
I startgropa
Sri Lanka, India, Indonesia og Maldivene har ikke hatt den samme vekstraten i etterspørselen etter telekommunikasjonstjenester og -produkter, men her er kundene i startgropa.

Årsaken til at veksten ikke har vist samme tenedenser som for eksempel i Kina, er at nettoperatører her opplever at lovverk og reguleringsbestemmelser hindrer et marked hvor det er fritt fram for de som vil investere.

Krevende marked
Den tiden er forbi da det asiatiske markedet tok til takke med enkleste teknologi. Nå kreves lokalt serviceapparat og lokal tilpasning av systemløsninger og produkter for at investeringene skal være vellykkede.

Løsningen for de fleste utenlandske investorer er at de søker lokale partnere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse